Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Biblioteka Publiczna w Łomiankach w związku z obchodami trzydziestolecia nadania praw miejskich gminie Łomianki ogłasza międzyszkolny konkurs plastyczny Herb i flaga Łomianek.

Regulamin konkursu Herb i flaga Łomianek

Cele konkursu:

 • Promowanie symbolu Łomianek: herbu i flagi,
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów,
 • Poznawanie różnych kierunków w sztuce i inspirowanie się nimi,
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży prezentacji twórczych dokonań.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoła

     podstawowa i gimnazjum) z terenu gminy Łomianki,

 • Tematyka prac plastycznych dotyczy aktualnego herbu lub aktualnej flagi Łomianek,
 • Technika prac – dowolna (np. rysunek pastelami, malarstwo na papierze, collage, witraż,

wydzieranka, graffiti, wycinanka, quilling, szydełkowanie, filcowanie, haftowanie, tkanie na krośnie,  szycie, instalacja, praca przestrzenna),

 • Praca nie musi być naśladowcza. Uczestnik może zainspirować się dowolnym kierunkiem w sztuce. Praca może nawiązywać, np. do abstrakcjonizmu, kubizmu. Kolorystyka herbu/ flagi powinna nawiązywać do oryginału.
 • Format prac wykonanych na papierze nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
 • Prace indywidualne.

Kategorie wiekowe:

 • I kategoria: dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat),
 • II kategoria: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej,
 • III kategoria: uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,
 • IV kategoria: uczniowie  klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum.

Kryterium oceny: kreatywność autorów, samodzielne wykonanie, walory estetyczne.

Termin i miejsce składania prac: prosimy o przekazanie opisanych prac (na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła) do Biblioteki Publicznej w Łomiankach w terminie do 17 maja 2019 roku.

Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 2 czerwca podczas obchodów Dnia Dziecka w gminie Łomianki.