Samorząd klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
oraz Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ogłaszają konkurs plastyczny
pod honorowym patronatem Duńskiego Instytutu Kultury

W ogródku Pana Andersena

Warunki uczestnictwa:
  • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łomianki,
  • Tematyka prac plastycznych dotyczy treści trzech baśni Andersena Ślimak i róża, Kwiaty Idalki oraz Z jednego gniazda,
  • Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka,
  • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
  • Prace indywidualne.
Prosimy o przekazanie opisanych prac (na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, tytuł baśni) do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach w terminie do 14 IV 2016 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 22 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Łomiankach.

Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj.