Samorząd klas młodszych i  Świetlica Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
oraz Biblioteka Publiczna w Łomiankach

ogłaszają konkurs plastyczny
pod honorowym patronatem Mazowieckiego Banku Spółdzielczego

W ogródku Pana Andersena
edycja II

Warunki uczestnictwa:
  • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łomianki,
  • Tematyka prac dotyczy treści czterech baśni Andersena: Bzowa babuleńka, Motyl, Przebiśnieg oraz Ogrodnik i jaśniepaństwo,
  • Technika prac: rysunek kredką, pastelami, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka,
  • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3,
  • Prace indywidualne.
Szczegółowy Regulamin oraz opowiadania znajdziecie w: Świetlica główna Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, Biblioteka Publiczna w Łomiankach, u nauczycieli koordynujących konkurs w poszczególnych szkołach.

Prosimy o przekazanie opisanych prac (na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła, tytuł baśni) do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach w terminie do 12 IV 2017 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej w Łomiankach.

Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj.