LOKALNY PROJEKT AKTYWIZACJI OSÓB STARSZYCH

„KOMPUTER OKNEM NA ŚWIAT” - WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW (2007-2012)

Projekt adresowany jest do seniorów i emerytów, którzy chcieliby zapoznać się z nowoczesnymi technologiami i nabyć podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera.

Cele:

*stworzenie możliwości szybkiego komunikowania się pomiędzy sobą
*nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i komunikacyjnych
*nabycie umiejętności wyszukiwania ciekawych informacji na różnorodne tematy
*stymulowanie sprawności intelektualnej ludzi starszych
*propagowanie otwartości na nowe doświadczenia w środowisku seniorów
*przełamywanie barier związanych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych
*rozwój kreatywności ludzi starszych.

Program

- nauka podstaw obsługi komputera (włączenie, wyłączanie, start, posługiwanie się myszką)
- nauka korzystania z serwisów internetowych, m.in. wyszukiwanie informacji
- czytanie prasy w Internecie
- nauka obsługi poczty elektronicznej 
- nauka obsługi komunikatora GG

Warsztaty są zorganizowane w formie cyklicznej. Kurs trwa 4 tygodnie