Program MKiDN Promocja czytelnictwa


Program Operacyjny MKiDN "PROMOCJA CZYTELNICTWA "
Priorytet I: "Rozwój księgozbiorów bibliotek"

Celem programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów; w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książki, zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą; rozwój czasopism kulturalnych; promocja tłumaczeń i przekładów ambitnej literatury zagranicznej, jak również zwiększenie zainteresowania książką.

Biblioteka w Łomiankach co roku bierze udział w Programie Operacyjnym "PROMOCJA CZYTELNICTWA". Dzięki temu udało się nam pozyskać środki finansowe na wzbogacenie księgozbioru biblioteki oraz filii.